วันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการสัญญา แสนทวีสุข เป็นประธานในการเปิดงาน วันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย หรือพิธีลอยกระทง เพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ประเพณีไทย จัดรณรงค์ให้มีการใช้วัสดุจากธรรมชาติมาทำกระทงให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในวันลอยกระทง เช่น การประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ การเเสดงเเต่ละเรือนนอน ณ หอประชุมอินทนิล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *