วันสถาปนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32

วันที่ 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานวันสถาปนาครบรอบ 22 ปี เเละพิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลเรียนดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นเเละชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 20 ประจําปีการศึกษา 2563 ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาปกติ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี เเละมีการจัดกิจกรรมคืนสู้เหย้า ปี 64 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *