สวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญจิตพัฒนาปัญญา

วันที่ 13 มีนาคม 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ดดยงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญจิตพัฒนาปัญญา สวดมนต์ทุกสัปดาห์ ทุกวันเสาร์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสมาธิ เเละปํญญา ที่สำคัญถือเป็นการทำบุญ เป็นบุญที่เกิดจากการเจริญภาวนาจิตหรือขัดเกลาจิตให้มีสมาธิ

Start a Conversation

Your email address will not be published.